کوچیتا

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/9/12
فعال
کوچیتا
پلتفرم و شبکه‌ای اجتماعی در حوزه گردشگری
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1398
آدرس دفترمرکزی :
ادمین سایت :
+98 9123840843
توضیحات بیشتر

کوچیتا، پلتفرم و شبکه‌ای اجتماعی در حوزه گردشگری است که با هدف ارتقاء سواد گردشگری، افزایش کیفیت سفر و سهولت استفاده افراد جامعه، اعم از داخلی و بین‌المللی، از خدمات گردشگری ایجاد شده است.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   2
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  0
تعداد کارمندان :   1
کارمند - مدیرعامل