کودکان ثروت ساز

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/5/2
فعال
کودکان ثروت ساز
پلتفرم آموزش به کودکان خلاق و کارآفرین
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
آدرس دفترمرکزی :
استان تهران  ،  شهر تهران  ، بلوار اشرفی اصفهانی، خیابان شهید قموشی، خیابان هما، دانشگاه علم و فرهنگ، طبقه ششم، پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی، واحد ۱۰۱۵
دفترمرکزی :
+98 21 88918273
توضیحات بیشتر

کودکان ثروت ساز در راستای توسعه مدیریت و آموزش کارآفرینی، آموزش کودکان خلاق و کارآفرین با ایجاد جشنواره های کارآفرینی و برگزاری مسابقات حسابداری ذهنی و ارتقاء کیفیت زندگی کودکان تشکیل شده است.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل