کدپن

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/5/6
غیر فعال
کدپن
سامانه برون سپاری
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1395
آدرس دفتر مرکزی :
توضیحات بیشتر

کدپن سامانه برون سپاری با در نظر گرفتن تمامی جنبه های احتمالی مورد نیاز در برون سپاری است که کامل ترین سیستم برون سپاری فارسی را مهیا ساخته است. در کدپن با از میان برداشتن مرزهای فیزیکی بین کارفرمایان و پیمانکاران و رفع دغدغه های ایشان در امور مسایل حقوقی و مالی، فعالیت های اقتصادی، علمی و عملی تسهیل می شود.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل