کتاب باز

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1401/2/27
فعال
کتاب باز
بستری برای معرفی کتاب و انتشار تجربه کتاب دوستان
استارتاپ
استارتاپ
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1397
آدرس دفترمرکزی :
ایمیل :
ادمین سایت :
+98 9126989825
وبسایت:
توضیحات بیشتر

کتاب باز از سال 1397 فعالیت خود را شروع مکرد و بستری برای معرفی کتاب بوجود آورد.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  0
تعداد کارمندان :   1
کارمند - مدیرعامل