کتابم کو

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/5/12
فعال
کتابم کو
فروشگاه کتاب های منتخب ناشران
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
آدرس دفتر مرکزی :
استان تهران  ،  شهر تهران  ، میدان فاطمی، خیابان بیستون، کوچه دوم الف، پلاک 3/1، واحد اول غربی
دفتر مرکزی :
+98 21 88996316
توضیحات بیشتر

کتابم کو ویترنی است برای معرفی کتاب های منتخب ناشران.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل