کالامبل

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/1/27
فعال
کالامبل
فروش آنلاین مبلمان از برندهای مختلف
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
آدرس دفترمرکزی :
بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  0
تعداد کارمندان :   1
کارمند - مدیرعامل