کارینت

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1401/4/11
فعال
کارینت
سرویس جامع دورکاری و برون سپاری پروژه
خلاق
خلاق
استارتاپ
استارتاپ
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1400
آدرس دفترمرکزی :
دفترمرکزی :
+98 56 32416878
وبسایت:
توضیحات بیشتر

کاربران می توانند از طریق کارینت پروژه های خود را برون سپاری کنند.