کارزار

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/6/29
فعال
کارزار
بستر آنلاین کمپین‌های جمع‌آوری امضا
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1396
آدرس دفتر مرکزی :
ایمیل :
وبسایت:
توضیحات بیشتر

کارزار بستری است آنلاین برای کمپین‌های جمع‌آوری امضا تا دغدغه‌های گروهی دیده و صدای مردم شنیده شود. کارزار در نظر دارد تا بستری امن برای ارائه خواسته‌های مدنی، به دور از هر گونه هنجارگریزی و قانون‌شکنی ایجاد کند.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل