کارتونا

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/10/30
فعال
کارتونا
سامانه پخش کارتون مناسب کودکان و نوجوانان
استارتاپ
استارتاپ
خلاق
خلاق
نام رسمی شرکت :
تجارت نارتیچ
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس دفترمرکزی :
توضیحات بیشتر

وب سایت کارتونا با هدف پخش انواع کارتونهای مناسب کودکان و نوجوانان راه اندازی شد.