کاربین

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/5/13
غیر فعال
کاربین
بستری برای اطلاع از آخرین فرصت‌های شغلی در شرکت‌های ایرانی و بین‌المللی
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
آدرس دفتر مرکزی :
توضیحات بیشتر

کاربین اپلیکیشن اطلاع از آخرین فرصت‌های شغلی در شرکت‌های ایرانی و بین‌المللی است که کاربران در آن می توانند به موقعيت های كاری متنوع دسترسی داشته باشند و با معرفی كامل خود، به محل كار جديدشان برسند.