ژئوتوپاز

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/11/1
فعال
ژئوتوپاز
شتابدهنده تخصصی
شتابدهنده
شتابدهنده
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
سال تاسیس :
1400
آدرس دفترمرکزی :
ادمین سایت :
+98 9926174914
وبسایت:
توضیحات بیشتر

ژئوتوپاز شتابدهنده تخصصی در حوزه علوم زمین، خدمات از قبیل سرمایه اولیه، فضای کار اشتراکی، آزمایشگاه و دوره های آموزشی می باشد.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  0
تعداد کارمندان :   1
کارمند - مدیرعامل