چگونه ها

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/6/29
فعال
چگونه ها
پلتفرم ارائه راهکار انجام کارهای روزمره در قالب یک مجله
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
آدرس دفتر مرکزی :
ایمیل :
دفتر مرکزی :
+98 21 44298172
وبسایت:
توضیحات بیشتر

وبسایت چگونه ها محلی برای یادگیری انجام کارها بصورت مرحله ای است.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل