چکاپ

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1401/3/1
فعال
چکاپ
ارائه خدمت آنلاین تفسیر آزمایشات پزشکی و پاراکلینیکی
استارتاپ
استارتاپ
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1399
آدرس دفترمرکزی :
ایمیل :
دفترمرکزی :
+98 11 91011911
توضیحات بیشتر

چکاپ یک وب اپلیکیشن برای بیمارانی که امکان مراجعه به پزشک ندارند از طریق اپلیکیشن آزمایشات پزشکی خود را ارسال می کنند و توسط پزشکان مورد اعتماد بررسی می شود و گزارش آن را در اسرع وقت دریافت می کنند.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   2
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  0
تعداد کارمندان :   1
کارمند - مدیرعامل