چهل و هشت وب

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/10/30
فعال
چهل و هشت وب
سایت ساز و فروشگاه ساز
استارتاپ
استارتاپ
خلاق
خلاق
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1400
آدرس دفترمرکزی :
ایمیل :
دفترمرکزی :
+98 21 91016930
توضیحات بیشتر

48 وب یک سایت ساز و فروشگاه ساز است.

موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  0
تعداد کارمندان :   1
کارمند - مدیرعامل