چارپایه

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/5/6
فعال
چارپایه
سامانه اشتراک گذاری سفرهای شهری
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
آدرس دفتر مرکزی :
ایمیل :
دفتر مرکزی :
+98 21 66099350
ادمین وبسایت :
+98 9128139060
وبسایت:
توضیحات بیشتر

چارپایه سرویسی برای کاهش تعداد خودروهای تک‌سرنشین از طریق به اشتراک‌گذاری صندلی های خالی خودروها است. در این سیستم افراد مسیر رفت و آمد خود را مشخص میکنند تا سایر افراد هم مسیر را پیدا کنند و سفر را به اشتراک بگذارند.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل