چارخونه

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/5/11
فعال
چارخونه
بستر عرضه برنامه، محتوا و محصولات دیجیتال در فضای مجازی
نام رسمی شرکت :
ایده پرداز ژوبین
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس دفتر مرکزی :
استان تهران  ،  شهر تهران  ، بزرگراه اشرفی اصفهانی، خیابان قموشی، خیابان عربشاهی، کوچه سوده، پلاک 1/8
دفتر مرکزی :
+98 21 49108000
توضیحات بیشتر

بازار محتوای دیجیتال چارخونه بستر و سامانه ارائه سرویس تجمیع، توزیع و عرضه نیابتی برنامه، محتوا و محصولات دیجیتال در فضای مجازی و حوزه دیجیتال می باشد. این بازار محتوای دیجیتال حوزه‌هایی مانند بازی، موسیقی، فیلم، کتاب، روزنامه و مجله را پوشش می دهد.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل