پیکستوری

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/5/13
غیر فعال
پیکستوری
استفاده از واقعیت افزوده برای پویانمایی عکس ها
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
آدرس دفتر مرکزی :
دفتر مرکزی :
+98 51 38330435
توضیحات بیشتر

پیکستوری اپلیکیشنی است که با استفاده از واقعیت افزوده برای پویانمایی عکس ها این امکان را برای مخاطبان فراهم کرده است که عکس ها را به صورت زنده تماشا کنند.