پیکسام

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/5/13
فعال
پیکسام
پلتفرم آنلاین خرید و فروش عکسهای رویدادهای فناورانه
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1398
آدرس دفترمرکزی :
ایمیل :
ادمین سایت :
+98 9122791895
توضیحات بیشتر

پیکسام پلتفرم آنلاین خرید و فروش عکسهای رویدادها می باشد.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   3
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  0
تعداد کارمندان :   1
کارمند - مدیرعامل