پیکاپ

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/2/27
غیر فعال
پیکاپ
سرویس آنلاین ارسال کالا بوسیله پیک موتوری
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
آدرس دفتر مرکزی :
توضیحات بیشتر

پیکاپ سرویس آنلاین ارسال کالا بوسیله پیک موتوری است.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل