پیناتو

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/5/2
غیر فعال
پیناتو
سامانه ارائه دهنده تبلیغات پوش نوتیفیکیشن
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
آدرس دفتر مرکزی :
دفتر مرکزی :
+98 21 66064604