پلوتو

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/7/3
غیر فعال
پلوتو
سرویس فروشگاه ساز اینترنتی
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1395
آدرس دفترمرکزی :
توضیحات بیشتر

پلوتو یک سرویس فروشگاه ساز اینترنتی است که به کاربران کمک می کند تا فروشگاه اینترنتی خود را راه اندازی کنند .

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   3
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل