پرورش کودک دو زبانه نی نی کارتون

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1401/4/11
فعال
پرورش کودک دو زبانه نی نی کارتون
تلویزیون اینترنتی
استارتاپ
استارتاپ
نام رسمی شرکت :
پرورش کودک دو زبانه نی نی کارتون
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1400
آدرس دفتر مرکزی :
دفتر مرکزی :
+98 21 28429070
توضیحات بیشتر

پرورش کودک دو زبانه از طریق تماشای کارتونهای زبان اصلی