پروازیار

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/9/18
فعال
پروازیار
سرویس رزرو تورهای مسافرتی
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1395
آدرس دفتر مرکزی :
دفتر مرکزی :
+98 21 88315231
توضیحات بیشتر

پرواز یار سرویس رزرو تورهای مسافرتی است. پروازیار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است و خود فروشنده و برگزار کننده تورهای مسافرتی نیست.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل