پرس نت

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1401/2/29
فعال
پرس نت
سامانه پرسخ و پاسخ برنامه نویسی
خلاق
خلاق
استارتاپ
استارتاپ
نام رسمی شرکت :
سمن سامانه سبز جنوب
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس دفترمرکزی :
ایمیل :
وبسایت:
توضیحات بیشتر

پرس نت سامانه پرسخ و پاسخ برنامه نویسی می باشد.