پایشگر

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/2/27
غیر فعال
پایشگر
سرویس رصد و تحلیل فضای مجازی
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
آدرس دفتر مرکزی :
توضیحات بیشتر

پایشگر سرویس رصد و پایش دیتای شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری است.