پاکماند

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/5/11
غیر فعال
پاکماند
پلتفرم تفکیک زباله در مبدا
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1397
آدرس دفتر مرکزی :
ادمین سایت :
+98 9201221012
وبسایت:
توضیحات بیشتر

پاکماند سرویسی برای تفکیک زباله در مبدا است.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   3
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل