پاکزی

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/5/13
فعال
پاکزی
سامانه جمع آوری پسماندهای خشک
نام رسمی شرکت :
اکسون ویژن سیستم
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
سال تاسیس :
1394
آدرس دفتر مرکزی :
دفتر مرکزی :
+98 21 57936
وبسایت:
توضیحات بیشتر

پاکزی محصول شرکت اکسون ویژن سیستم است. هدف پاکزی جمع آوری زباله های بازیافتی خانوار از طریق اپلیکیشین آن است. همچنین پاکزی در این طرح به دنبال ایجاد فرهنگ تفکیک زباله در بین خانوارها است.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل