پال

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/11/8
فعال
نام رسمی شرکت :
هوشمند ایده ارتباطات فرداد
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1396
آدرس شرکت :
ایمیل :
وبسایت:
توضیحات بیشتر

پال ، پایاته الکترونیکی حمل بار پل ارتباطی صاحبین بار و رانندگان کامیون در سراسر کشور با استفاده از فن آوری روز فرآیند حمل بار را تسهیل نموده است