پارک علم و فناوری کردستان

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/10/28
فعال
پارک علم و فناوری کردستان
پارک علم و فناوری متمرکز بر کشاورزی، معدن، فناوری اطلاعات و ارتباطات
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
سال تاسیس :
1392
آدرس دفترمرکزی :
استان کردستان  ،  شهر سنندج  ، شهرک بهاران، میدان قانع، بلوار زکریای رازی، پارک علم و فناوری کردستان
ایمیل :
دفترمرکزی :
+98 87 33730502
توضیحات بیشتر

پارک علم و فناوری کردستان در زمینه کشاورزی، معدن، فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت دارد.