پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/10/27
فعال
پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری
پارک علم و فناوری متمرکز بر کشاورزی، شیلات، گردشگری، آب، صنایع فلزی، معدن، محیط زیست و گیاهان دارویی
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس دفترمرکزی :
استان چهارمحال و بختیاری  ،  شهر شهرکرد  ، میدان شهدا، تقاطع خیابان فارابی و سعدی
ایمیل :
دفترمرکزی :
+98 38 33330048
توضیحات بیشتر

پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری در حوزه های کشاورزی، شیلات، گردشگری، آب، صنایع فلزی، معدن، محیط زیست و گیاهان دارویی فعالیت دارد.