پارک علم و فناوری همدان

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/11/7
فعال
پارک علم و فناوری همدان
پارک علم و فناوری متمرکز بر پارک علم و فناوری با موضوع فعالیت عمومی
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس دفترمرکزی :
استان همدان  ،  شهر همدان  ، بلوار سردار شهید حسین همدانی، نرسیده به میدان فرودگاه، پارک علم و فناوری همدان
ایمیل :
دفترمرکزی :
+98 81 32569306
وبسایت: