پارک علم و فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/11/7
فعال
پارک علم و فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
پارک علم و فناوری با موضوع فعالیت عمومی
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس دفترمرکزی :
استان تهران  ،  شهر تهران  ، بزرگراه آزادگان جنوب، احمدآباد مستوفی، خیابان انقلاب، خیابان احسانی زاده، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
دفترمرکزی :
+98 21 56275192