پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/11/4
فعال
پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران
پارک علم و فناوری متمرکز بر تولید دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات تخصصی حوزه درمان
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس دفترمرکزی :
استان تهران  ،  شهر تهران  ، بزرگراه همت جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران
توضیحات بیشتر

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران در زمینه تولید دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات تخصصی حوزه درمان فعالیت دارد.