پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/10/27
فعال
پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی
پارک علم و فناوری متمرکز بر فضای مجازی، آب، انرژی، محیط زیست و فناوری های دارویی
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس دفترمرکزی :
استان تهران  ،  شهر تهران  ، ولنجک، میدان شهید شهریاری، دانشگاه شهید بهشتی، ساختمان پارک علم و فناوری و مرکز رشد واحد های کارآفرینی
ایمیل :
دفترمرکزی :
+98 21 29903234
توضیحات بیشتر

پارک علم و فناوری در زمینه فضای مجازی، آب، انرژی، محیط زیست و فناوری های دارویی فعالیت دارد.