پارک علم و فناوری ایرانیان

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/11/4
فعال
پارک علم و فناوری ایرانیان
پارک علم و فناوری متمرکز بر تجیهیزات پزشکی بیوتکنولوژی، دارو و نانوتکنولوژی
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس دفترمرکزی :
استان تهران  ،  شهر تهران  ، کیلومتر 35 جاده تهران-ساوه، پارک علم و فناوری ایرانیان
ایمیل :
دفترمرکزی :
+98 21 56933238
توضیحات بیشتر

پارک علم و فناوری در زمینه تجیهیزات پزشکی بیوتکنولوژی، دارو و نانوتکنولوژی فعالیت دارد.