پارک علم و فناوری اردبیل

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/11/8
فعال
پارک علم و فناوری اردبیل
پارک علم و فناوری متمرکز بر کشاورزی، بیوتکنولوژی و گردشگری
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس دفترمرکزی :
استان اردبیل  ،  شهر اردبیل  ، میدان شهید باکری، جنب بانک ملی
دفترمرکزی :
+98 45 33525373
توضیحات بیشتر

پارک علم و فناوری اردبیل در زمینه کشاورزی، بیوتکنولوژی و گردشگری در راستای کاهش زمان مورد نیازدر فرایند تجاری کردن دستاوردهای پژوهشی،به ویژه برای شرکت ها و صنایع نوپا و آسیب پذیر فعالیت دارد.