پادتن زیست فراورده پردیس پاسارگاد

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1401/4/11
فعال
پادتن زیست فراورده پردیس پاسارگاد
تولید کیت های آزمایشگاهی
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
آدرس شرکت :
استان تهران  ،  شهر تهران  ، کیلومتر 10 جاده شهرضا- خیابان ولیعصر- پردیس شماره2 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- پارک فناوری سلامت- واحد شماره7
شرکت :
+98 031 36548021