وی کلیک

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/5/2
غیر فعال
وی کلیک
شبکه تبلیغاتی مبتنی بر محتوا
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
سال تاسیس :
1394
آدرس دفتر مرکزی :
ایمیل :
وبسایت:
توضیحات بیشتر

وی کلیک یک شبکه تبلیغاتی مبتنی بر محتوا است که به کمک الگوریتم های هوشمند، صفحه را پردازش می کند و تبلیغات مرتبط با محتوای صفحه، نمایش می دهد. تا هم تبلیغات برای کاربران سایت آزاردهنده نباشد و هم نرخ کلیک روی تبلیغات افزایش یابد.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل
خدمات شتاب دهی دریافت شده
تعداد خدمات شتاب دهی دریافت شده :   1
1 تریگ آپ آموزش , فضای کار , منتورینگ
تعداد در هر صفحه:
10
1 - 1 از 1