ویکی خودرو

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/5/2
غیر فعال
ویکی خودرو
بازارگاه خرید و فروش خودرو
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
آدرس دفتر مرکزی :
توضیحات بیشتر

خودرو باکس بازارگاه خرید و فروش خودرو و خدمات مختلفی از قبیل مشخصات فنی و بررسی تخصصی خودروها است.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل