ویزیوکر

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/10/28
فعال
ویزیوکر
اپلیکیشن خدمات سلامت
استارتاپ
استارتاپ
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1399
آدرس دفترمرکزی :
دفترمرکزی :
+98 21 91070721
توضیحات بیشتر

ویزیوکر پلتفرمی در حوزه سلامت الکترونیک و متشکل از متخصصین تغذیه ، روانشناسان / روانپزشکان و مربیان تخصصی ورزشی و حرکات اصلاحی می باشد.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  0
تعداد کارمندان :   1
کارمند - مدیرعامل