ویدوفا

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/5/6
فعال
ویدوفا
سرویس اشتراک گذاری ویدئو
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
آدرس دفتر مرکزی :
توضیحات بیشتر

ویدوفا سرویس اشتراک گذاری ویدئویی است که به کمک آن کاربر نه تنها قادر خواهید بود ویدئوهای خود را با دیگران به اشتراک بگذارد بلکه می تواند با به وجود آوردن یک کانال ویدئو، دیگر کاربران را به صورت اختصاصی از ویدئوهای خود مطلع کند.