ویدانما

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/5/6
فعال
ویدانما
شبکه اجتماعی چندرسانه‌ای
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
آدرس دفتر مرکزی :
توضیحات بیشتر

ویدانما شبکه اجتماعی چندرسانه ای است که دارای قابلیت اختصاص نمایه به هرکابر برای اشتراک محتوای اختصاصی خود می‌باشد.