ویدئوکیک

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/10/30
فعال
ویدئوکیک
پلتفرم ارائه دهنده خدمات ویدئوکنفرانس
خلاق
خلاق
استارتاپ
استارتاپ
نام رسمی شرکت :
طرح و توسعه اتصال یکپارچه
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس دفترمرکزی :
توضیحات بیشتر

ویدئوکیک به کســب و کارها کمک می نماید تا جلسات مجازی خود را با کمترین دغدغه های زیرســاختی برگزار نمایند. زیرساخت ارتباطات ویدئوکیــک بــرای ارتباطات آنلاین ویدئو، صدا و دیتا در ســرورهای اختصاصی شرکت اتصال یکپارچه دیتاسنترهای کشور مســتقر و از شــبکه جهانی اینترنت و همچنین شبکه های داخلی نظیر شبکه علمی و شبکه ملی اطلاعات در درسترس میباشند.