ورسک

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/11/8
فعال
ورسک
تجهیزات پسیو شبکه
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس دفترمرکزی :
استان تهران  ،  شهر تهران  ، خاک سفید، خیابان شهید منصوری زهدی، خیابان شهید علیرضا ناهیدی
دفترمرکزی :
+98 21 66707436
توضیحات بیشتر

شرکت ورسک در زمینه تجهیزات پسیو شبکه فعالیت دارد.