واقعیت افزوده پندار

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1399/8/1
فعال
واقعیت افزوده پندار
سرویس معرفی کننده فناوری واقعیت افزوده
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
آدرس دفترمرکزی :
دفترمرکزی :
+98 21 2481842
توضیحات بیشتر

پندار در راستای آموزش ابعاد مختلف فناوری واقعیت افزوده سری پادکست های AllThingsXR را تولید کرده است.