هوم لب

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/10/27
فعال
هوم لب
آزمایشگاه در محل
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس شرکت :
ایمیل :
شرکت :
+98 021 28423622
وبسایت:
توضیحات بیشتر

انجام خونگیری و نمونه گیری در منزل و محل کار افراد جهت تسهیل در امور آزمایشگاهی