همرس

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1401/3/1
فعال
همرس
پلتفرم جمع‌سپاری طرح‌ و ایده های هنری و فرهنگی
استارتاپ
استارتاپ
خلاق
خلاق
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1400
آدرس دفترمرکزی :
دفترمرکزی :
+98 21 42887699
ادمین سایت :
+98 9925404042
توضیحات بیشتر

همرس یک پلتفرم تأمین مالی جمعی در حوزه هنر و رسانه می‌باشد. به‌عبارتی در این پلتفرم هنرمندانی که نیازمند بودجه جهت تولید ایده خود هستند، درخواست تأمین مالی می‌دهند و در مقابل افرادی که تمایل دارند حامی پروژه باشند اقدام به اعطای سرمایه می‌کنند.در واقع این پلتفرم واسطه‌ای است میان هنرمندانی که می‌خواهند ایده‌های خود را به تصویر بکشند و افرادی که تمایل دارند از ساخت و پروراندن ایده‌ها حمایت کنند.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  0
تعداد کارمندان :   1
کارمند - مدیرعامل