نوینو

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/5/6
فعال
نوینو
سرویس اشتراک ویدیو
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1398
آدرس دفترمرکزی :
دفترمرکزی :
+98 76 33331432
ادمین سایت :
+98 9902729304
وبسایت:
توضیحات بیشتر

نوینو سرویس اشتراک ویدیو با قابلیت های اختصاصی می باشد.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  0
تعداد کارمندان :   1
کارمند - مدیرعامل