نوگولرن

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1401/4/7
فعال
نوگولرن
اپلیکیشن ویدئومحور و تعاملی آموزش زبان انگلیسی
خلاق
خلاق
استارتاپ
استارتاپ
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
سال تاسیس :
1398
آدرس دفترمرکزی :
دفترمرکزی :
+98 21 66324512
ادمین سایت :
+98 9121544980
توضیحات بیشتر

نوگولرن یک اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی است.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  0
تعداد کارمندان :   1
کارمند - مدیرعامل