نوپایاب

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/5/6
غیر فعال
نوپایاب
موتور جستجوگر هوشمند استارتاپ‌ها
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
آدرس دفترمرکزی :
وبسایت:
توضیحات بیشتر

نوپایاب موتور جستجوگر هوشمند و اکوسیستم آنلاین استارتاپ‌ها و متخصصین کارآفرینی و تسهیلگر ارتباط بین کلیه بازیگران اصلی اکوسیستم است.